Stanovisko Rady Cirkvi bratskej k vakcinácii proti ochoreniu Covid-19

Rada Cirkvi bratskej – vzhľadom na situáciu spôsobenú ochorením na Covid-19 a prebiehajúcu vakcináciu – vydáva toto stanovisko.

Rada Cirkvi bratskej s úľavou prijala informáciu, že boli vyvinuté vakcíny účinné proti Covid-19 a že s vakcináciou sa začalo už aj na Slovensku. Sme vďační Pánu Bohu, že dal ľudstvu v 21. storočí toľko poznania, technológií a prostriedkov, aby bolo možné potrebnú vakcínu vyvinúť aj otestovať. Rýchlosť, s akou bola vakcína pripravená na použitie, nie je dôvodom na obavy z jej nízkej bezpečnosti, ale je prejavom mimoriadneho úsilia a investícií vložených do jej vývoja. Vývoj vakcín proti nebezpečným vírusom prebieha desaťročia. Vedci a laboratóriá majú cenné skúsenosti z rokov, keď sa objavil vírus SARS-CoV (rok 2002), vírus vtáčej chrípky H5N1 (2006) alebo MERS-CoV (2012). Súčasná pandémia celý vývoj len mimoriadne urýchlila.

Ohľadom pochybností o etickej stránke prípravy vakcín (možné využitie bunkových línií odobratých z potratených plodov v 60-tych až 80-tych rokoch minulého storočia) môžeme povedať, že podľa dostupných informácií spoločnosti Pfizer/BioNTech a Moderna pri výrobe vakcín nepoužili spomínané bunkové línie.

Preto považujeme za správne dať sa dobrovoľne zaočkovať, aby sme chránili seba, svojich blízkych, ktorých poznáme a s ktorými sa stretávame, ale aj tých, ktorých síce nepoznáme, ale naša zaočkovanosť bude chrániť aj ich. Od môjho zaočkovania závisí totiž nielen moje zdravie, ale aj zdravie a životy iných ľudí. V tejto súvislosti veľmi poučnou kapitolou z histórie je dobrodenie, ktoré celej populácii prinieslo očkovanie proti TBC, pravým kiahňam, záškrtu, čiernemu kašľu, tetanu, detskej obrne a ďalším. Vďaka nim sa o.i. radikálne znížila úmrtnosť detí v ranom veku.

Ako kresťania však vidíme jeden dobrý dôvod, prečo napriek rozhodnutiu dať sa zaočkovať, môžu niektorí z nás so zaočkovaním vedome počkať: Aby druhí boli zaočkovaní skôr. Nie kvôli tomu, aby som sa ja presvedčil, či je vakcína naozaj účinná a nemá vedľajšie účinky, ale preto, že iní sú ohrozenejší ako ja/my. Aj v tomto môžeme, hlavne na našej lokálnej/národnej úrovni, prejaviť svoju štedrosť voči tým, ktorí vakcínu potrebujú prednostne, lebo sú najviac ohrození, alebo na ich prítomnosti v infraštruktúre spoločnosti závisí dobro nás všetkých.

Modlime sa za ľudí, ktorí majú organizovať a zabezpečiť očkovanie, aby túto mimoriadnu logistickú operáciu dobre zvládli; za ľudí, ktorí sa boja aj vírusu aj očkovania, aby dokázali dôverovať vedcom aj lekárom; za tých, ktorí šíria nepravdy a klamstvá o víruse a očkovaní, aby nenarobili veľa škody a zmenili svoj postoj; za obnovu fungovania spoločnosti v týchto ťažkých časoch aj – ako s nádejou očakávame – v postcovidových.

V Bratislave, 12.01.2021