Nedeľné kázne

Filter
Zobr. počet 
Názov Referencie Rečník Dátum Length Additional file
Kresťan v ťažkostiach alebo v zlých časoch Matúš 26:31-41 Bohdan Roháček 04. október 2020 00:00:00 Stiahni Audio
Služba novej zmluvy 2. Korintským 4 Daniel Bán 27. september 2020 00:00:00 Stiahni Audio
O večeri Pánovej 1. Korintským 11:23-32 Martin Jurčo 20. september 2020 00:00:00 Stiahni Audio
Zachránení pohľadom na Krista 4. Mojžišova 21:4-9
Ján 3:13-21
2. Korintským 5:20-21
Ján Roháček 13. september 2020 00:00:00 Stiahni Audio
Premenení Kristom prijímame krst Ján 3:5-7
Galatským 4:28-5:1
Jeremiáš 13:23
Martin Jurčo 06. september 2020 00:00:00 Stiahni Audio
Spravodlivý Boh zjavuje svoju milosť Ján 8:1-11 Martin Jurčo 30. august 2020 00:00:00 Stiahni Audio
Požehnaný Boh, od vekov až na veky Žalmy 106:48 Ľubo Lorinc 23. august 2020 00:00:00 Stiahni Audio
Boh je ten, ktorý počuje 1. Mojžišova 16 Martin Kačur 16. august 2020 00:00:00 Stiahni Audio
Božia všadeprítomnosť Skutky 17:26-28 Daniel Bán 09. august 2020 00:00:00 Stiahni Audio
Él-Šadaj - Boh je Všemohúci 1. Mojžišova 17:1-6 Martin Jurčo 02. august 2020 00:00:00 Stiahni Audio
Neobyčajný Mesiáš žiada od nás, aby sme boli neobyčajní učeníci Matúš 11:1-19 Todd Patterson 26. júl 2020 00:00:00 Stiahni Audio
Myseľ Kristova Filipským 2:1-11 Pavel Raus 12. júl 2020 00:00:00 Stiahni Audio
Misia k misionárom Matúš 10:5-15 Štefan Evin 05. júl 2020 00:00:00 Stiahni Audio
Boh hovorí, sme pripravení počuť? 2. Mojžišova 3:1-6 Martin Jurčo 28. jún 2020 00:00:00 Stiahni Audio
Traja v jednom a jeden v troch Žalmy 145:1-13 Martin Jurčo 07. jún 2020 00:00:00 Stiahni Audio
Boh je Duch Ezechiel 37:1-14 Martin Jurčo 31. máj 2020 00:00:00 Stiahni Audio
Sprevádzajúci Boh Izaiáš 40:1-5 Martin Jurčo 17. máj 2020 00:00:00 Stiahni Audio
Premena - dar od Boha Rimanom 8 Ľubo Lorinc 10. máj 2020 00:00:00 Stiahni Audio
Svedectvo Márie: Videla som Pána Ján 20:1-18 Martin Jurčo 12. apríl 2020 00:00:00 Stiahni Audio
Nepochopenie Božej cesty Ján 12:12-19 Martin Jurčo 05. apríl 2020 00:00:00 Stiahni Audio