Nedeľné kázne

Filter
Zobr. počet 
Názov Referencie Rečník Dátum Length Additional file
Rozkvitnutá púšť 2. Mojžišova 15:18-27
2. Mojžišova 17:1-7
Juraj Institoris 28. júl 2019 00:00:00 Stiahni Audio
Hriech vs milosť Rimanom 8:1-11 František Pastirčák 21. júl 2019 00:00:00 Stiahni Audio
Bez Ducha Svätého sme bezmocní Skutky 1:8 Martin Jurčo 14. júl 2019 00:00:00 Stiahni Audio
O prosbe (vyjadrenej v modlitbe) Lukáš 11:1-13 Ľubo Lorinc 07. júl 2019 00:00:00 Stiahni Audio
Zázrak znovuzrodenia Ján 3:1-17 Martin Jurčo 30. jún 2019 00:00:00 Stiahni Audio
Zaneprázdnení Rimanom 12:1-2
Marek 1:35-38
Majo Cabadaj 23. jún 2019 00:00:00 Stiahni Audio
Keď nenormálne sa stane normálnym Željko Popovič 16. jún 2019 00:00:00 Stiahni Audio
Duch Svätý Ježišov Zástupca a náš Učiteľ Ján 14:25-27
Ján 16:5-14
Martin Jurčo 09. jún 2019 00:00:00 Stiahni Audio
O hriechu František Pastirčák 02. jún 2019 00:00:00 Stiahni Audio
Evanjelium pre Prešov: Pán Ježiš je Pán Žalmy 110:1-4
Ján 18:33-38
Rimanom 10:8-13
Tomáš Grulich 26. máj 2019 00:00:00 Stiahni Audio
Múdri rodičia, chytré deti Efezským 5:15-6:4 Ján Verčimák ml 12. máj 2019 00:00:00 Stiahni Audio
Budujeme sa láskou, nie súdom Matúš 7:1-6 Ervin Mittelmann 05. máj 2019 00:00:00 Stiahni Audio
Obnova lásky Ján 21:15-19 Martin Jurčo 28. apríl 2019 00:00:00 Stiahni Audio
Ježiš chystá aj pre pohanov cestu k Bohu Matúš 21:7-15 Martin Jurčo 14. apríl 2019 00:00:00 Stiahni Audio
Vzťah kresťanov k štátnej moci 1. Petrov 2:13-17 Daniel Bán 07. apríl 2019 00:00:00 Stiahni Audio
Služobníci Najvyššieho 1. Petrov 4:10-11
1. Petrov 5:1-5
Martin Jurčo 31. marec 2019 00:00:00 Stiahni Audio
Poslanie cirkvi Martin Jurčo 24. marec 2019 00:00:00 Stiahni Audio
Vodca s pastierskym srdcom 1. Petrov 5:1-6 Martin Jurčo 17. marec 2019 00:00:00 Stiahni Audio
Viera a pokora stotníka Lukáš 7:1-10 Dalibor Pešta 10. marec 2019 00:00:00 Stiahni Audio
Keď dvaja nevidia to isté 4. Mojžišova 13-14 Martin Jurčo 24. február 2019 00:00:00 Stiahni Audio