Nedeľné kázne

Filter
Zobr. počet 
Názov Referencie Rečník Dátum Length Additional file
Boh vstupuje v Kristovi do života pochybujúcich Ján 20:19-29 Daniel Bán 15. december 2019 00:00:00 Stiahni Audio
Boh vstupuje v Kristovi do života spravodlivých Matúš 23:1-12 Martin Jurčo 08. december 2019 00:00:00 Stiahni Audio
Boh vstupuje v Kristovi do života hriešnikov a pokrytcov František Pastirčák 01. december 2019 00:00:00 Stiahni Audio
Sláva poníženia predchádza slávu víťazstva Ján 12:23-33 Ľubo Lorinc 24. november 2019 00:00:00 Stiahni Audio
Boh vládne aj v márnici Efezským 2:1-10 Martin Jurčo 17. november 2019 00:00:00 Stiahni Audio
Horizontálny chrám Matúš 18:10-22 Tomáš Grulich 10. november 2019 00:00:00 Stiahni Audio
Dve povolania Lukáš 5:1-10
Ján 21:15-22
Stanislav Stébel 03. november 2019 00:00:00 Stiahni Audio
Veriaci má bohatstvo v Kristovi Efezským 1:15-23 Martin Jurčo 27. október 2019 00:00:00 Stiahni Audio
Ako byť dobrým susedom v globálnom svete Izaiáš 42:1-9
Matúš 25:31-42
Allan Bussard 20. október 2019 00:00:00 Stiahni Audio
Aj ty môžeš niesť evanjelium Lukáš 10:1-9 Slavo Poloha 13. október 2019 00:00:00 Stiahni Audio
Živá cirkev ďakuje za milosť Efezským 1:1-14 Martin Jurčo 06. október 2019 00:00:00 Stiahni Audio
Chceš byť uzdravený? Martin Jurčo 29. september 2019 00:00:00 Stiahni Audio
Počiatkom múdrosti je bázeň pred Hospodinom Príslovia 8:22-31
Príslovia 2:1-6
Príslovia 1:2-7
Daniel Bán 22. september 2019 00:00:00 Stiahni Audio
Dobrý pastier Žalmy 23 Martin Jurčo 15. september 2019 00:00:00 Stiahni Audio
To musíš zaplatiť! Matúš 18:23-35
Matúš 13:44
Zjavenie 5:9
Ľubo Lorinc 08. september 2019 00:00:00 Stiahni Audio
Nikdy sme nešli touto cestou Józua 3:1-17 Martin Jurčo 01. september 2019 00:00:00 Stiahni Audio
Cesta k plnosti života 1. Samuelova 7:1-12 Martin Jurčo 25. august 2019 00:00:00 Stiahni Audio
Zápas o meno, zápas o česť Lukáš 7:11-17 Daniel Jurčo 18. august 2019 00:00:00 Stiahni Audio
Bůh je dobrý Pavel Raus 11. august 2019 00:00:00 Stiahni Audio
Povznes sa cez seba! Ján 15:1-17 Daniel Bán 04. august 2019 00:00:00 Stiahni Audio