Pravidelné akcie

Zbor Cirkvi bratskej v Prešove
Slovenská 34
 • nedeľa
    10:00 pravidelné bohoslužby
 • pondelok
    18:00 modlitby cez ZOOM
 • streda
    18:00 biblická hodina
 • piatok
    18:00 STARter klub pre dorast a mládež
 • sobota
    17:00 modlitby v ukrajinskom jazyku

 

Vitajte na stránkach zboru Cirkvi bratskej v Prešove!

Sme spoločenstvom ľudí, ktorí veria v Ježiša Krista ako Božieho Syna a svojho Záchrancu, prijímajú Bibliu za meradlo viery, učenia. Sme otvoreným spoločenstvom, do ktorého môže ktokoľvek prísť a počuť biblické odpovede na najdôležitejšie životné otázky. Vidíme svoju úlohu vo vyznávaní kresťanskej viery, vo vedení ku tejto viere, vo vytváraní spoločenstva veriacich a v praktickej  pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú.

Biblický verš pre zbor na rok 2024:

Neopúšťajme naše zhromaždenie, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým väčšmi, čím väčšmi vidíte, že sa blíži Kristov deň.
(Hebrejom 10,25)

 

Čítanie na každý deň Chlieb náš každodenný

Ekumenická Biblia online

Stiahnite si kázne vo formate mp3,  ktoré odzneli v našom zbore -  kliknite na:  Hlavné menu -  Kázne.