O nás

Kto je Cirkev bratská

Sme spoločenstvom ľudí, ktorí veria v Ježiša Krista ako Božieho Syna a svojho Záchrancu, prijímajú Bibliu za meradlo viery, učenia. Členom sa môže stať každý, kto vyznáva vieru v Ježiša a jeho život tomu odpovedá.

Čítať ďalej: Kto je Cirkev bratská

Vízia nášho zboru

Veríme, že to, čo sa rodí z Božej milosti v našom spoločenstve je darom a vôľou Božou, ktorú chceme s poslušnosťou prijať a pracovať na poslaní, ktoré nám Pán Boh dal. Je to nádherná skutočnosť vidieť staršiu a mladšiu generáciu zjednotenú na modlitbách za duchovnú obnovu nášho spoločenstva. Tento rok sme prijali od Pána Ježiša výzvu na duchovnú obnovu a táto skutočnosť sa stáva výnimočnou pre naše osobné životy i životy spoločenstva a veríme, že veľkou mierou zasiahne i okolie v ktorom žijeme. Namiesto rúch chceme pred Pánom Bohom roztrhnúť svoje srdcia v pokání, aby Božia milosť mohla vtekať do našich životov a chceme sa učiť žiť život v moci Ducha Svätého.

Čítať ďalej: Vízia nášho zboru

História zboru

"Prvý zbor Jednoty českobratskej "východoslovenský" bol zriadený v Medzanoch pri Prešove. V Prešove bol zakúpený spolkom Betánia dom pre prácu Pána, kde sa sťahuje z Kysaku v Šarišskej župe brat kazateľ Jozef Krapáč. Žiadame tomuto nášmu prvému zboru na Slovensku zvláštnu milosť od Pána. Je síce malý číselne, ale veríme, že má veľkú budúcnosť. Založený bol 2.9.1923 za prítomnosti brata Urbánka." -  toľko citát z časopisu Světlo z r.1923.

Čítať ďalej: História zboru

Podkategórie