Cesta obnovy

Dohoda o vzájomných vzťahoch

V zbore Cirkvi bratskej v Prešove:

  1. Hľadáme Božie vedenie.  Učíme sa rozpoznávať Boží hlas, ktorý môže prísť cez kohokoľvek. Preto ani vek, ani vzdelanie, ani postavenie, ale najlepšia myšlienka, ktorá je od Boha, nech víťazí.
  2. Vážime si služobníkov. Máme v úcte kazateľov, starších a všetkých služobníkov. Rešpektujeme ich, oceňujeme ich službu a modlíme sa za nich.
  3. Zaujímame sa o druhých.  Máme záujem o druhých ľudí, stretávame sa, povzbudzujeme sa rôznym spôsobom, ďakujeme Bohu jeden za druhého, žehnáme si, aktívne si načúvame, prakticky si pomáhame a nemlčíme, keď sa deje krivda.
  4. Vyjadrujeme svoje názory v pokore. Naše poznanie, skúsenosti, otázky i napomenutia vyjadrujeme bez útočnosti, v pokoji a v pokore, ale zároveň jasne a priamo, aby nás počúvajúci mohli pochopiť (pochopiť neznamená vždy aj súhlasiť). Nechytáme sa za slovíčka.
  5. Vyhýbame sa predsudkom. Predpokladáme o sebe navzájom to najlepšie, konáme bez predsudkov a nevysvetľujeme si zle, čo nebolo jasne povedané.
  6. Túžime po jednote v rozdielnosti. Usilujeme sa o vnútornú zhodu v Duchu Svätom napriek našej rozdielnosti a dávame pozor, aby sme ju ohováraním alebo izoláciou nenarušili. Prípadné konflikty alebo rozpaky riešime včas, osobne a bez ponižovania druhého.
  7. Vieme prijať aj iný názor. Necítime sa byť ohrození nesúhlasom druhých, protichodnými názormi a konštruktívnym hodnotením, považujeme to za niečo normálne a prirodzené. Napomenutia prijímame bez urážania sa, nezavrhujeme ich, ale ich dôkladne zvažujeme pred Bohom.
  8. Nie sme vzťahovační. Učíme sa ako byť čo najmenej citliví na seba. Vieme, že hodnota toho, kto je prijatý Otcom v Kristovi, nespočíva v ocenení druhými ľuďmi.
  9. Odpúšťame si. Prosíme o odpustenie, odpúšťame si navzájom a prijímame odpustenie.

Podnety k modlitbám za Cestu obnovy

Jeden deň v mesiaci,  vždy v piatok pred Večerou Pánovou pozývame ľudí zo spoločenstva k spoločným modlitbám a pôstu. Naším cieľom je podoprieť na modlitbách celý proces Obnovy a postupne pripraviť jednotlivé kroky. Odkedy sme sa začali v novembri minulého roka stretávať, modlili sme sa za seminár Veritas, kde sme sa snažili pozrieť pravde do očí, aký je náš zbor a kde máme smerovať, ak sa nechceme dostať do vážnej krízy. Vo väčšine sme sa zhodli na tom, že náš zbor je síce zabezpečený a navonok dobre funguje, ale treba urobiť veľa zmien, aby bol misijný a zdravý.

Čítať ďalej: Podnety k modlitbám za Cestu obnovy