Besiedka

Besiedka, to je starostlivosť o tých najmenších v našom zbore, deti. Uvedomujeme si potrebu viesť deti k Bohu, aby mohli spoznávať Jeho charakter a dielo, taktiež Jeho slovo, Bibliu.

Deti v besiedke sú rozdelené do dvoch skupín, predškolská a školská. V školskej besiedke je vyučovanie detí zamerané na spoznávanie biblických príbehov a postáv, predškolská besiedka pokračuje v trojročnom cykle poznávania Božieho slova a osoby Ježiša Krista. Našou túžbou a snahou je, aby stretnutia deti v besiedke sa stali detskými bohoslužbami a aby deti od malička prešli znovuzrodením, formovaním a služobnosťou. Kladieme dôraz na praktickú zručnosť detí (zapojenie deti do služby svojimi obdarovaniami, talentami), osobné poznanie Ježiša Krista, modlitebný život detí, misijný záujem a kreativitu pri spievaní.