Aktivity

Besiedka

Besiedka, to je starostlivosť o tých najmenších v našom zbore, deti. Uvedomujeme si potrebu viesť deti k Bohu, aby mohli spoznávať Jeho charakter a dielo, taktiež Jeho slovo, Bibliu.

Čítať ďalej: Besiedka

Malé skupinky

"Daná je mi všetka moc na nebi aj na zemi. Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca, i Syna, i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca  sveta."  Matúš 28. 18-20

Čítať ďalej: Malé skupinky