kázne CB Prešov

Filter
Zobr. počet 
Názov Referencie Rečník Dátum Séria
Kto riadi svet? Izaiáš 45:5-7
1. Korintským 29:10-17
Ján 3:16-17
Žalmy 99:1-3
Daniel Jurčo 14. august 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Apoštol Pavol ako služboník 1. Korintským 4:1-8 Michal Lapčák 31. júl 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Letmý pohľad na koniec Haggeus 2:20-23 Ľudo Fekete 24. júl 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Nestačí sa viezť Haggeus 2:10-19 Ľudo Fekete 17. júl 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Zrkadlá našej viery Lukáš 7:36-50 Martin Jurčo 10. júl 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Nepohŕdaj malými začiatkami Haggeus 2:1-9 Ľudo Fekete 03. júl 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
V Božej škole nie sú prázdniny 1. Mojžišova 49:8-12 Martin Jurčo 26. jún 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Pouvažujte o svojích cestách Haggeus 1:1-11 Ľudo Fekete 19. jún 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Chlieb náš každodenný Matúš 6:11 Rastislav Betina 12. jún 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Vstúpiť do paradoxu 10. jún 2016 Noc kostolov Stiahni Audio
Vystúp z priemernosti Micheáš 4:1-14 Ľudo Fekete 05. jún 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Ducha neuhášajte 1. Tesalonickým 5:19-22 Juraj Kohút 29. máj 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
O dôvere Ján 8:1-11 Ľudo Fekete 22. máj 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Jednota v Duchu Efezským 4:1-16 Tomáš Grulich 15. máj 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Veďme... Slúžme... Modelujme... Efezským 3:14-4:16 Ervin Mittelmann 13. máj 2016 Slávnosti Stiahni Audio
Viera našich matiek 2. Timoteovi 1:3-5 Martin Jurčo 08. máj 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Evanjelium pre služobníkov 2. Timoteovi Bohdan Roháček 01. máj 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Príbeh o milosti 1. Korintským 15:10 Martin Jurčo 24. apríl 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Prečo neviem prečo? Kazateľ 3:11-14 Ľudo Fekete 17. apríl 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Zápas o posvätenie Martin Jurčo 10. apríl 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio