kázne CB Prešov

Filter
Zobr. počet 
Názov Referencie Rečník Dátum Séria
Kľúč k Božej Milosti Títovi Martin Jurčo 25. december 2015 Slávnosti Stiahni Audio
Božia láska je väčšia Rimanom 5:5-9 Ľudo Fekete 13. december 2015 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Nečakaný dar Lukáš 1:26-38 Martin Jurčo 06. december 2015 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Boh je väčší 1. Korintským 10:13
2. Korintským 4:7
Rimanom 5:8
Jakubov 1:17
Ľudo Fekete 29. november 2015 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Radosť Pánová je vašou silou Nehemiáš 8 Peter Prištiak 22. november 2015 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Život evanjelia v postkresťanskom svete Matúš 5-7 Daniel Bán 15. november 2015 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Príťažlivá cirkev Skutky 2:41-47 Martin Jurčo 08. november 2015 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Vstúpiť do životných príbehov ľudí Ján 21:1-14 Daniel Fajfr 01. november 2015 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Pozrieť sa na veci inak Jozef Bán 25. október 2015 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Zrodenie hrdinky Ester 4 Marek Jurčo 18. október 2015 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Povzbudenie do života s evanjeliom Filipským 4:1-9 Martin Kačur 11. október 2015 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Na náhodu, osud a štastie neverím Rút 2 Ľudo Fekete 04. október 2015 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Božia moc a Debora Sudcov 4:1-21 Martin Jurčo 27. september 2015 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Premenení priateľom Ján 15:11-15 Ľudo Fekete 20. september 2015 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Vlažné kresťanstvo Zjavenie 3:14-22 Pavel Raus 13. september 2015 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Pomoc prichádza z nečakaných miest Rút 1 Ľudo Fekete 06. september 2015 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Oslava Božej moci Žalmy 146 Martin Jurčo 30. august 2015 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Paradox víťazstva Rimanom 12:9-21 Ľudo Fekete 23. august 2015 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Pohľad a pozvanie Boha Zjavenie 2:1-7 Martin Jurčo 16. august 2015 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Jednotlivec v zástupe ľudí Lukáš 13:10-17 Ľudo Fekete 09. august 2015 Nedeľné kázne Stiahni Audio