kázne CB Prešov

Filter
Zobr. počet 
Názov Referencie Rečník Dátum Séria
Naše začiatky a poslanie Jeremiáš 29:7
Jeremiáš 29:11-14
Matúš 3:12
Martin Jurčo 20. október 2013 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Trest - Podstata ľudských problémov 1. Mojžišova 3:14-24 Ľudo Fekete 13. október 2013 Od dokonalosti ku skazenosti Stiahni Audio
Kto nevojde do Božieho kráľovstva Lukáš 15:11-32 Bohdan Roháček 06. október 2013 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Pokušenie - keď dokonalosť nestačí 1. Mojžišova 3:1-13 Ľudo Fekete 29. september 2013 Od dokonalosti ku skazenosti Stiahni Audio
Nežiť pre seba Marek 3:1-6 Jaroslav Tomašovský 22. september 2013 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Pre Život Žalmy 139:1-24 Ervin Mittelmann 22. september 2013 Medzany Stiahni Audio
Boj Dávidov voči nepriateľovi 1. Samuelova 17:31-54 František Kohút 18. september 2013 Stredajšie kázne Stiahni Audio
Povolaný pre evanjelium Rimanom 1:1-7 Ján Henžel 15. september 2013 Slávnosti Stiahni Audio
Mudrost v skuskach Jakubov 1:1-8
1. Korintským 2:6-11
Ľudo Fekete 11. september 2013 Stredajšie kázne Stiahni Audio
Stvorenie - Božia dokonalosť v praxi 1. Mojžišova 2:4-26 Ľudo Fekete 08. september 2013 Od dokonalosti ku skazenosti Stiahni Audio
Dva domy, jeden základ Matúš 7:24-27 Martin Jurčo 05. september 2013 Stredajšie kázne Stiahni Audio
Smäd po Bohu Žalmy 42:2-6 Martin Jurčo 01. september 2013 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Boh Kňaz, Sudca a Kráľ 1. Korintským 6:1-11
Zjavenie 1:4-6
Zjavenie 5:8-9
Ján Roháček 28. august 2013 Stredajšie kázne Stiahni Audio
Milost Kristova Efezským 2:1-10
Lukáš 5:8-16
Martin Jurčo 25. august 2013 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Najväčšia túžba Filipským 1:18-26 Dalibor Beregszászi 18. august 2013 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Duch svätý reorganizuje Skutky 6:1-7 Ervin Mittelmann 11. august 2013 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Naše vyznanie a skutky Matúš 7:21-23 Martin Jurčo 07. august 2013 Stredajšie kázne Stiahni Audio
Sudca, pokrytec a brat Matúš 7:1-5 Štefan Markuš 04. august 2013 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Falošní proroci v ovčom rúchu, či? Jeremiáš 23:16-17
Jeremiáš 23:28
Jeremiáš 23:31-32
Matúš 7:15-23
Martin Jurčo 31. júl 2013 Stredajšie kázne Stiahni Audio
O múdrosti 1. Korintským 1:4-9 Ľudo Fekete 24. júl 2013 Stredajšie kázne Stiahni Audio