Oslavný žalm - šeť dôvodov pre dobrorečenie Pánovi.

Dátum:
14. máj 2008
Series:
Rečník:
Length:
45:08:00
Sermon Notes:
Žalm 103
Player needs JavaScript turned on.