Pohľad Pána Ježiša na rôzne osoby.

Dátum:
08. jún 2008
Series:
Rečník:
Length:
27:31:00
Sermon Notes:
Pohľad Pána Ježiša na Zachea, bohatého mládenca a na Petra.
Player needs JavaScript turned on.