Historický žalm - život Božieho ľudu - Tri lekcie pre nás.

Dátum:
16. júl 2008
Series:
Rečník:
Length:
31:49:00
Sermon Notes:
Historický žalm - život Božieho ľudu, 1Kor 10.6. Tri lekcie pre nás. Žalm 78 a 1Kor 10.6.
Player needs JavaScript turned on.