Žalm 69 - proti nepriateľom.

Dátum:
30. júl 2008
Series:
Rečník:
Length:
38:59:00
Sermon Notes:
Žalm 69 - proti nepriateľom. Seriál: modlitby z Biblie. Žalm 69
Player needs JavaScript turned on.