Žalm 146, žalm Božieho uzdravenia.

Dátum:
06. august 2008
Series:
Rečník:
Length:
34:50:00
Sermon Notes:
Žalm 146, žalm Božieho uzdravenia. Seriál: modlitby zo žalmov. Žalm 146
Player needs JavaScript turned on.