Spomienka na stavbu modlitebne

Dátum:
26. november 2011
Series:
Rečník:
Length:
01:30:12
Sermon Notes:

Privítanie (Martin Jurčo)

Spoločná pieseň: Boh je medzi nami

Spevokol: Ak sa namáhaš, Čože som Pane môj, Haleluja

Spomienka na stavbu modlitebne (František Kohút)

Spoločná pieseň: Chvály žalm

Príhovory (Daniel Jurčo, Ján Bakalár)

Spevokol: Abrahám, Vyvolený národ

Modlitba (Martin Jurčo)

Spevokol: To ja, ó Pane môj, stojím tu v modlitbách

Záverečná pieseň: Kráľu večný

Player needs JavaScript turned on.