Príhovory kazateľov

Dátum:
27. november 2011
Series:
Rečník:
Length:
00:00:00
Sermon Notes:
Pri príležitosti 30. výročia posviacky modlitebne sa k nám prihovorili bývalí kazatelia CB v Prešove a ďalší hostia. Spieval zmiešaný východoslovenský spevokol.
Player needs JavaScript turned on.