Kto nevojde do Božieho kráľovstva

Dátum:
06. október 2013
Referencie:
Lukáš 15:11-32
Series:
Rečník:
Length:
00:30:43
Player needs JavaScript turned on.