Martin Jurčo

Martin Jurčo
Filter
Zobr. počet 
Názov Referencie Dátum Length Séria Additional file
Nasleduj Ježiša na ceste kríža II 03. apríl 2015 00:00:00 Slávnosti Stiahni Audio
Nasleduj Ježiša na ceste kríža I 02. apríl 2015 00:00:00 Slávnosti Stiahni Audio
Boh stavia tvoj chrám 2. Samuelova 7:1-29 22. marec 2015 00:39:55 40 dní s Bibliou Body ku kázni - Boh stavia tvoj chrám Stiahni Audio
Čo v nás vidí Boh? 1. Samuelova 16:1-13 08. marec 2015 00:00:00 40 dní s Bibliou 16-1-13_-_o_v_ns_vid_boh.pptx Stiahni Audio
Štyri dôležité otázky, ktoré sa ma raz bude Pán pýtať Matúš 6:19-21
1. Korintským 3:10-17
22. február 2015 00:00:00 Nedeľné kázne Stiahni Audio
O správcoch Títovi 1:4-9 08. február 2015 00:34:41 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Ovocie ducha: sebaovládanie Daniel 1:1-9 18. január 2015 00:24:48 Ovocie ducha Stiahni Audio
Ovocie ducha: miernosť Galatským 5:23 11. január 2015 00:00:00 Ovocie ducha Stiahni Audio
Eliášov príbeh 1. Kráľov 18:41-46 04. január 2015 00:31:39 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Dôsledok milosti? Bohatý schudobnel pre mňa 2. Korintským 8:9 25. december 2014 00:26:19 Slávnosti Stiahni Audio
Ovocie ducha: vernosť Rút 1:1-22 30. november 2014 00:36:48 Ovocie ducha Stiahni Audio
Ovocie ducha: dobrota 1. Mojžišova 13:1-18 23. november 2014 00:23:44 Ovocie ducha Stiahni Audio
Ovocie ducha: láskavosť 1. Kráľov 11:42-12:20 02. november 2014 00:33:23 Ovocie ducha Stiahni Audio
Ovocie ducha: trpezlivosť Jakubov 5:7-11 26. október 2014 00:28:59 Ovocie ducha Stiahni Audio
Ovocie ducha: pokoj 1. Samuelova 25:1-42 05. október 2014 00:00:00 Ovocie ducha Stiahni Audio
Ovocie ducha: radosť Nehemiáš 8:11-12 14. september 2014 00:00:00 Ovocie ducha Stiahni Audio
Ovocie ducha: láska Galatským 5:22-23
Ján 15:1-17
07. september 2014 00:00:00 Ovocie ducha Stiahni Audio
Potrebujeme duchovný rast? Galatským 5:13-26 31. august 2014 00:00:00 Ovocie ducha Stiahni Audio
Pán Ježiš a žena hriešnica Ján 8:1-11 27. august 2014 00:29:23 Stredajšie kázne Stiahni Audio
Otvorenosť evanjelia Skutky 11:1-18 17. august 2014 00:00:00 Nedeľné kázne Stiahni Audio