Martin Jurčo

Martin Jurčo
Filter
Zobr. počet 
Názov Referencie Dátum Length Séria Additional file
Víťazstvo nad strachom Izaiáš 41:10 20. júl 2014 00:00:00 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Ježiš dáva dôkazy svojho Božstva Ján 5 02. júl 2014 00:41:51 Stredajšie kázne Stiahni Audio
Podobenstvo o špongii Skutky 4:23-36
Ján 7:37
08. jún 2014 00:00:00 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Ježiš zjavil svoj súd Ján 2:12-25 04. jún 2014 00:00:00 Stredajšie kázne Stiahni Audio
Prečo prišiel Duch svätý? Ján 14:8-24 01. jún 2014 00:34:10 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Boh je medzi nami Žalmy 124 23. máj 2014 00:19:41 Noc kostolov Stiahni Audio
Ježiš zjavil svoju slávu Ján 1:1-25 21. máj 2014 00:00:00 Stredajšie kázne Stiahni Audio
Sme takí veľkí ako ďaleko dovidíme Matúš 9:27-31 18. máj 2014 00:26:23 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Veľký prológ - Boh medzi nami Ján 1:1-18 07. máj 2014 00:00:00 Stredajšie kázne Stiahni Audio
O dávaní Lukáš 6:37-38 04. máj 2014 00:31:50 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Kristus však bol vzkriesený 1. Korintským 15:20 20. apríl 2014 00:00:00 Slávnosti Stiahni Audio
Neboj sa, nemlč, rozprávaj Skutky 18:1-17 06. apríl 2014 00:00:00 40 dní s Bibliou Stiahni Audio
Filip a eunuch Skutky 8:26-40 23. marec 2014 00:27:34 40 dní s Bibliou Stiahni Audio
Kde nájdem múdrosť? 1. Kráľov 3:4-15
2. Timoteovi 3:16
09. marec 2014 00:24:55 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Manželstvo je viac ako papier Jeremiáš 31:31-34 16. február 2014 00:27:35 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Modlitba Mojžiša Žalmy 90 26. január 2014 00:00:00 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Duchovne dary 1. Petrov 4:10-11 12. január 2014 00:30:24 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Radosť z pretrvávajúcej milosti Žalmy 66 31. december 2013 00:27:40 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Boh prelomil mlčanie Ján 3:16-21 25. december 2013 00:00:00 Slávnosti Stiahni Audio
Zbúraj bariéry vo vzťahu k svetu Ján 4:10-17 15. december 2013 00:00:00 Zbúraj bariéry Stiahni Audio