Nanebovzatie Pánovo 2008

Dátum:
04. máj 2008
Series:
Rečník:
Length:
32:59:00
Sermon Notes:
Verím v Ježiša Krista, ktorý vstúpil na nebesia. Mk 16.19-20, Žid 4.14-16 Mk 16.19-20, Žid 4.14-16
Player needs JavaScript turned on.