Invocavit. Zmysel príchodu Pána Ježiša. Pravidlá kresťanského života.

Dátum:
10. február 2008
Series:
Rečník:
Length:
36:08:00
Sermon Notes:
1J3.8, Rim12.12
Player needs JavaScript turned on.