Kde si? Petrove stretnutie s Kristom.

Dátum:
08. júl 2007
Series:
Rečník:
Length:
36:49:00
Sermon Notes:
Seriál: spojenie sz a nz príbehov, čo majú spoločné? 1M 3.1-13, Lk 5.1-11
Player needs JavaScript turned on.