Koho hlas počúvať?

Dátum:
17. január 2016
Referencie:
Izaiáš 45:18-21
Series:
Rečník:
Length:
00:00:00
Player needs JavaScript turned on.