Pavel Raus

Pavel Raus
Filter
Zobr. počet 
Názov Referencie Dátum Length Séria Additional file
Myseľ Kristova Filipským 2:1-11 12. júl 2020 00:00:00 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Bůh je dobrý 11. august 2019 00:00:00 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Hnevajte sa ale nehrešte Efezským 4:26-27 31. október 2018 00:00:00 Stredajšie kázne Stiahni Audio
Vlažné kresťanstvo Zjavenie 3:14-22 13. september 2015 00:24:23 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Ocakávanie na Boha 1. Samuelova 13:1-13 14. júl 2013 00:32:59 Nedeľné kázne Stiahni Audio
2Kor 5.1-21 21. júl 2010 38:36:00 Stredajšie kázne Stiahni Audio
1Kor 13.1-13 31. máj 2009 25:00:00 Nedeľné kázne Stiahni Audio
1M 2.25 30. máj 2009 57:00:00 Stredajšie kázne Stiahni Audio
Nálada domova 1. časť 30. máj 2009 76:14:00 Stredajšie kázne Stiahni Audio
Nálada domova 2. časť 30. máj 2009 70:32:00 Stredajšie kázne Stiahni Audio
O komunikácii v manželstve, 1. časť 30. máj 2009 59:45:00 Stredajšie kázne Stiahni Audio
O komunikácii v manželstve, 2. časť 30. máj 2009 61:16:00 Stredajšie kázne Stiahni Audio