Žalm viery - túžba po Bohu.

Dátum:
21. máj 2008
Series:
Rečník:
Length:
42:12:00
Sermon Notes:
Žalm 84
Player needs JavaScript turned on.