Posledné dni Pána Ježiša v Jeruzaleme

Dátum:
08. apríl 2009
Series:
Rečník:
Length:
32:17:00
Sermon Notes:

POSLEDNÉ DNI PÁNA JEŽIŠA V JERUZALEME                                   

                                                                                                                                                 

1) Veľká noc bola najväčším židovským sviatkom. Židia si vtedy pripomínali: (2.M.13,3-10)

     ________________________________________________________________________

 

2) Pán Ježiš verejne vystupoval v Izraeli 3 roky. Čo robil?

_______________________________________________________________________

 

3)  V nedeľu pred Veľkou nocou  začal posledný týždeň verejného vystupovania Pána Ježiša na       

     zemi.  Akým spôsobom?

     Luk.19,28-30 + 35-38 _______________________________________________________

     Luk. 19,45-46 _____________________________________________________________

 

4) Čo robil Pán Ježiš od nedele do štvrtka – Luk.19,47a  _______________________________

 

5) Kto nemal rád Pána Ježiša a prečo

    Luk.19,47b ________________________________________________________________

                      ________________________________________________________________

   Ján 12,3-6, Mat.26,6-8,  Luk.22,3-4 _____________________________________________

                     _________________________________________________________________

 

6) Čo sa stalo vo štvrtok:

    Luk. 22,7-20 _______________________________________________________________

    Luk. 22,39-46 + Mat.26,36 ____________________________________________________

    Luk.22,47+54 ______________________________________________________________

    Mat.26,57-66 ______________________________________________________________

 

7) Noc zo štvrtka na piatok

    Mat.26,67-68 _____________________________________________________________

    Mat. 26,69-75 _____________________________________________________________   

 

8) Piatok  (čas, miesto, osoby, čo sa stalo)

 

    Mk.15,1-2 _______________________________________________________________

    Luk.23,7-12 ______________________________________________________________

    Mk.15,9-14 ______________________________________________________________

    Mk. 15,15-19 _____________________________________________________________

    Mk.15,20+22-27 __________________________________________________________

    Ján 19,19 _______________________________________________________________

    Mk.15,33-39 (40-41) _______________________________________________________

    Mk.15,42-47 _____________________________________________________________

   

9) Nedeľa ......  – napíš heslovite, čo sa dialo

        Mk.16,9-20 _______________________

                        ________________________

                        ________________________

 

10) Porovnaj  Petra a Judáša:

 

Peter:                                                                                                   Judáš:

Mk.3,16 ________________                                                       Mk.3,19 ___________________

Ján 21,16 _______________                                                       Ján 12,6 __________________

Mat.26,70 _______________                                                      Mat.26,47-48 ______________

Mat.26,75 _______________                                                      Mat. 27,3+5 _______________

 

11) Čo pre teba znamená  utrpenie a smrť Pána Ježiša:

      _____________________________________________________________________

    

12) Čo pre teba znamená vzkriesenie Pána Ježiša:

    ______________________________________________________________________

Player needs JavaScript turned on.