Čo sa skutočne stalo na kríži?

Dátum:
18. apríl 2014
Referencie:
Galatským 4:4-9
Series:
Rečník:
Length:
00:00:00
Player needs JavaScript turned on.