Božie Povolanie je väčšie ako...

Dátum:
27. december 2015
Referencie:
Efezským 2:10; 2. Korintským 5:20; Židom 11:13; 1. Petrov 2:11; 1. Petrov 5:8; Rimanom 8:35-37; 2. Timoteovi 1:12; 1. Mojžišova 14:22-24; Rimanom 14:12-14; 2. Korintským 12:9; 2. Korintským 3:18
Series:
Rečník:
Length:
00:30:37
Player needs JavaScript turned on.