Slnko sa netočí okolo Zeme

Dátum:
21. august 2016
Referencie:
1. Samuelova 13:1-14; Filipským 2:6-11
Series:
Rečník:
Length:
00:31:45
Player needs JavaScript turned on.