Správcovia nebeského daru

Dátum:
23. október 2016
Referencie:
Rimanom 12:1-8; Matúš 25:14-30
Series:
Rečník:
Length:
00:40:43
Player needs JavaScript turned on.