Oznamy v nedeľu 24.1.2021

 • V utorok bude o 19:00 ZOOM stretnutie staršovstva.
 • V stredu bude o 18:00 ZOOM biblická hodina. Pokračujeme štúdiom z evanjelia podľa Marka 4,21n: Podobenstvom o lampe.
 • V piatok o 18:00 bude mať cez ZOOM stretnutie klub dorastu - STARter.
 • V nedeľu bude online bohoslužba o 10:00 cez YouTube.
 • V nemocnici je sestra Mária Hažerová, srdečne pozdravuje a ďakuje za modlitby!
 • Keďže nemáme možnosť byť osobne na verejných bohoslužbách a neprebiehajú zbierky, chceme vás poprosiť, aby ste si peniaze buď odložili a keď bude pandemická situácia lepšia, tak ich odovzdali do zbierky, či pokladníkovi. Je však možnosť vložiť ich na účet zboru, alebo priniesť osobne do kancelárie, alebo pokladníkovi zboru.
  Veľmi pekne vám ďakujeme!
  Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564, VS: 2021, KS: 0558
  Sociálny fond: VS: 777, KS: 0558
  Veľmi pekne vám ďakujeme!
 • Pán Boh nech Vám bohato žehná!