Oznamy v nedeľu 31.1.2021

 • V stredu bude o 18:00 ZOOM biblická hodina. Pokračujeme štúdiom z evanjelia podľa Marka 4,26-29: Podobenstvo o rastúcom zrne.
 • Vo štvrtok bude o 20:00 stretnutie staršovstva.
 • V piatok o 18:00 bude mať cez ZOOM stretnutie klub dorastu - STARter.
 • V nedeľu bude online bohoslužba o 10:00 cez YouTube.
 • V nemocnici je sestra Mária Hažerová, ďakuje za modlitby!
 • Keďže nemáme možnosť byť osobne na verejných bohoslužbách a neprebiehajú zbierky, chceme vás poprosiť, aby ste si peniaze buď odložili a keď bude pandemická situácia lepšia, tak ich odovzdali do zbierky, či pokladníkovi. Je však možnosť vložiť ich na účet zboru, alebo priniesť osobne do kancelárie, alebo pokladníkovi zboru.
  Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
  VS: 2021, KS: 0558
  Sociálny fond: VS: 777, KS: 0558
  Veľmi pekne vám ďakujeme!
  Pán Boh nech Vám bohato žehná!