Oznamy v nedeľu 7.2.2021

 • Nasledujúci týždeň sa uskutoční Národný týždeň manželstva. Je to 10. ročník, ktorý sa nesie v znamení témy: Bezpečne v manželstve. Srdečne vás pozývame, aby ste sa pripojili k online programu každý večer od 20:30 na www.bodka.tv. Viac informácií nájdete na stránke www.ntmpo.sk. Odporúčame zamyslenie Katky Roháčkovej: Výbava do manželstva na adrese https://www.ntmpo.sk/vybava-do-manzelstva-a-co-s-nou/. Zaznie aj svedectvo manželov Martina a Hanky Jurčovcov v piatok 12.2. o 20:30 na www.bodka.tv. Využite tento mimoriadny čas a investujte do bezpečia v svojom manželstve.
 • Vo utorok bude o 19:00 ZOOM stretnutie staršovstva s pracovníkmi s deťmi.
 • V stredu bude o 18:00 ZOOM biblická hodina. Pokračujeme štúdiom z evanjelia podľa Marka 4,30-35. Podobenstvo o horčičnom zrnku.
 • V piatok o 18:00 bude mať cez ZOOM stretnutie klub dorastu - STARter.
 • V nedeľu bude online bohoslužba o 10:00 cez YouTube.
 • Podľa získaných informácii je sestra Mária Hažerová naspäť v zariadení Antik v Bardejove, ďakuje za modlitby!
 • Keďže nemáme možnosť byť osobne na verejných bohoslužbách a neprebiehajú zbierky, chceme vás poprosiť, aby ste si peniaze buď odložili a keď bude pandemická situácia lepšia, tak ich odovzdali do zbierky, či pokladníkovi. Je však možnosť vložiť ich na účet zboru, alebo priniesť osobne do kancelárie, či pokladníkovi zboru.
  Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
  VS: 2021, KS: 0558
  Sociálny fond: VS: 777, KS: 0558
  Veľmi pekne vám ďakujeme!
  Pán Boh nech Vám bohato žehná!