Oznamy v nedeľu 14.3.2021

Vo štvrtok 11.3.2021 sme sa v Buclovanoch rozlúčili so sestrou Máriou Hažerovou. Pozostalej rodine vyprosujeme Božie potešenie.

Dnes večer o 18:00 sa stretneme na ZOOM k modlitbám. Pripojte sa cez prihlasovacie údaje, ktoré používame v stredu.

V stredu bude o 18:00 ZOOM biblická hodina. Pokračujeme štúdiom z evanjelia podľa Marka 6,6-13 – Prvé vyslanie učeníkov.

V piatok o 18:00 bude mať cez ZOOM stretnutie klub dorastu - STARter.

Srdečne pozývame deti v nedeľu od 9:00 na nedeľnú ZOOM besiedku. Povzbudzujeme Vás, aby ste využili túto možnosť, pripojili sa spolu s deťmi!

Ak nemáte prihlasovacie údaje na ZOOM, vyžiadajte si ich u kazateľa.

V nedeľu bude online bohoslužba o 10:00 cez YouTube.

Ak chcete prispieť, môžete tak urobiť cez účet zboru. Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2021, KS: 0558

Veľmi pekne vám ďakujeme!
Pán Boh nech Vám bohato žehná!