Oznamy v nedeľu 21.3.2021

Dnes večer o 18:00 sa stretneme na ZOOM k modlitbám.

V stredu bude o 18:00 ZOOM biblická hodina. Pokračujeme štúdiom z evanjelia podľa Marka 6,14-29 – Smrť Jána Krstiteľa.  

V piatok o 18:00 bude mať cez ZOOM stretnutie klub dorastu - STARter.

Srdečne pozývame deti v nedeľu od 9:00 na nedeľnú ZOOM besiedku.

V nedeľu bude online bohoslužba o 10:00 cez YouTube.

Ak chcete prispieť, môžete tak urobiť cez účet zboru
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2021, KS: 0558