Oznamy v nedeľu 11.4.2021

Dnes večer o 18:00 sa stretneme na ZOOM k modlitbám. Pripojte sa cez prihlasovacie údaje, ktoré používame v stredu.

V utorok bude stretnutie staršovstva zboru cez ZOOM o 20:00.

V stredu o 18:00 sa stretneme cez ZOOM k premýšľaniu nad Bibliou. Pokračujeme štúdiom z evanjelia podľa Marka 7,24-30. Viera pohanky.

V piatok o 18:00 bude mať cez ZOOM stretnutie klub dorastu - STARter.

Srdečne pozývame deti v nedeľu od 9:00 na nedeľnú ZOOM besiedku. Povzbudzujeme Vás, aby ste využili túto možnosť, pripojili sa spolu s deťmi!

V nedeľu bude online bohoslužba o 10:00 cez YouTube.

Ak chcete prispieť, môžete tak urobiť cez účet zboru. Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564

VS: 2021, KS: 0558

Veľmi pekne vám ďakujeme!
Pán Boh nech Vám bohato žehná!