Oznamy v nedeľu 25.4.2021

Dnes večer o 18:00 sa stretneme na ZOOM k modlitbám. Pripojte sa cez prihlasovacie údaje, ktoré používame v stredu.

V utorok o 20:00 bude stretnutie starších zboru cez ZOOM.

V stredu o 18:00 sa stretneme cez ZOOM k premýšľaniu nad Bibliou. Pokračujeme štúdiom z evanjelia podľa Marka 8,1-10. Nasýtenie 4000.

V piatok o 19:00 bude mať cez ZOOM stretnutie klub dorastu - STARter.

V nedeľu bude besiedka cez ZOOM o 9:00.

V nedeľu bude o 10:00 bohoslužba s vysluhovaním Večere Pánovej. Chceme zabezpečiť sviatosť pre všetkých, tak sa, prosíme, striedajte. Máme obmedzenia (max 36 ľudí), je potrebné sa prihlásiť u Vlada Ferenčíka: 0903 177 063. Pokračujeme vysielaním cez YouTube. Prosíme, dezinfikujte si ruky pri vstupe, zachovávajte 2m odstupy, majte respirátor a nepodávajte si ruky.

Ak chcete prispieť, môžete tak urobiť na účet zboru. 
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2021, KS: 0558
Alebo použite QR Kód:

Veľmi pekne vám ďakujeme! Pán Boh nech Vám bohato žehná!