Oznamy v nedeľu 2.5.2021

Dnes večer o 18:00 pokračujeme v modlitbách cez ZOOM. Pripojte sa cez prihlasovacie údaje, ktoré používame v stredu.

V stredu o 18:00 sa stretneme cez ZOOM k premýšľaniu nad Bibliou. Pokračujeme štúdiom z evanjelia podľa Marka 8,10-21. Spor o znamenia.

V piatok o 19:00 bude mať cez ZOOM stretnutie klub dorastu - STARter.

V nedeľu 9.5. NEBUDE besiedka. Chceme dať možnosť, aby rodičia a učitelia besiedky mohli prísť na bohoslužby o 10:00 a byť účastní Večere Pánovej. Chceme zabezpečiť sviatosť pre všetkých, tak sa, prosíme, striedajte. Stále sú platné obmedzenia (max 36 ľudí), je potrebné sa prihlásiť u Vlada Ferenčíka: 0903 177 063. Pokračujeme vysielaním cez YouTube. Prosíme, dezinfikujte si ruky pri vstupe, zachovávajte 2m odstupy, majte respirátor a nepodávajte si ruky.

Ak chcete prispieť, môžete tak urobiť na účet zboru. 
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2021, KS: 0558
Alebo použite QR Kód:

Veľmi pekne vám ďakujeme! Pán Boh nech Vám bohato žehná!