Oznamy v nedeľu 4.7.2021

Večera Pánova bude vysluhovaná v nedeľu 25.7. 

Minulú nedeľu a počas týždňa prebiehala zbierka pre postihnutých tornádom na Južnej Morave. Vyzbieralo sa 3.885€. Časť zbierky sme odoslali na účet Diakonie CB a druhú časť priamo zboru CB v Třinci – Sosně, ktorý má stanicu v Hodoníne. Všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme. Ak prídu na náš účet ešte ďalšie prostriedky s VS 555, zašleme ich zboru CB v Třinci – Sosně.

Dnes večer o 19:00 budú modlitby cez ZOOM, nasledujúce nedele vás povzbudzujeme k modlitbám v rodinách a s priateľmi. 

Cez leto nebudú v stredu biblické hodiny. Odporúčame vám čítanie Biblie a rozhovory o viere v malých skupinkách. 

V nedeľu 11.7. bude bohoslužba o 10:00.

Brat kazateľ sa zotavuje po operácii oka, má sa lepšie. Srdečne pozdravuje a ďakuje za modlitby. 

Do 15.7. sa treba prihlásiť na dorastenecký pobyt.

Pokračujeme streamovaním cez YouTube. Odoberajte nás kanál.

Ak chcete prispieť, môžete tak urobiť na účet zboru. 
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2021, KS: 0558
Alebo použite QR Kód:

Veľmi pekne vám ďakujeme! Pán Boh nech Vám bohato žehná!