Oznamy v nedeľu 25.7.2021

V stredu 25.7. budú niektorí z nás slúžiť v Centre sociálnych služieb Vita Vitalis piesňami a evanjelizačným slovom. Prosíme o modlitebnú podporu!

V sobotu 31.7. o 10:00 bude mať prešovská misijná skupina Bratskej Jednoty baptistov v našej modlitebni bohoslužbu s požehnávaním dieťaťa.

Budúcu nedeľu 1.8. bude bohoslužba o 10:00.

Budúcu nedeľu začína celocirkevný detský tábor, prosíme o vaše modlitby.

Staršovstvo sa rozhodlo zmeniť termín pravidelného vysluhovania Večere Pánovej na prvú nedeľu v mesiaci. Najbližšie budeme sláviť Večeru Pánovu 5.9.

Pokračujeme streamovaním cez YouTube. Odoberajte nás kanál.

Ak chcete prispieť, môžete tak urobiť na účet zboru. 
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2021, KS: 0558
Alebo použite QR Kód:

Veľmi pekne vám ďakujeme! Pán Boh nech Vám bohato žehná!