Oznamy v nedeľu 1.8.2021

V stredu boli niektorí z nás slúžiť v Centre sociálnych služieb Vita Vitalis piesňami, svedectvami a evanjelizačným slovom. Ďakujeme za vašu modlitebnú podporu!

Tento víkend bola prvá časť Campfestu. Druhá časť bude nasledujúci víkend. Modlime sa za požehnanie a ochranu. 

V nedeľu 8.8. bude pravidelná bohoslužba o 10:00.

Dnes začína celocirkevný detský tábor, prosíme o vaše modlitby za požehnanie a ochranu.

Modlime sa za ochranu, dobrý odpočinok a šťastný návrat všetkých, ktorí sú na dovolenkách. 

Naše bohoslužby streamujeme cez YouTube. Odoberajte nás kanál.

Ak chcete prispieť, môžete tak urobiť na účet zboru. 
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2021, KS: 0558
Alebo použite QR Kód:

Veľmi pekne vám ďakujeme! Pán Boh nech Vám bohato žehná!