Oznamy v nedeľu 8.8.2021

V piatok 6.8. bol v Michalovciach pohreb sestry Margity Mehešovej.

V nedeľu 15.8. bude pravidelná bohoslužba o 10:00.

Modlime sa za ochranu, dobrý odpočinok a šťastný návrat všetkých, ktorí sú na tábore a dovolenkách. Naše bohoslužby streamujeme cez YouTube. Odoberajte nás kanál.

Ak chcete prispieť, môžete tak urobiť na účet zboru. 
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2021, KS: 0558
Alebo použite QR Kód:

Veľmi pekne vám ďakujeme! Pán Boh nech Vám bohato žehná!