Oznamy v nedeľu 15.8.2021

Od pondelka 16.8. platí nový COVID automat, týka sa to aj cirkvi. Staršovstvo v utorok rozhodne, či budeme mať bohoslužby a iné aktivity len pre zaočkovaných, alebo s obmedzeniami pre všetkých.

Staršovstvo sa stretne v utorok 17.8. v kancelárii zboru o 18:00.

V nedeľu 22.8. bude pravidelná bohoslužba o 10:00.

Modlime sa za ochranu, dobrý odpočinok a šťastný návrat všetkých, ktorí sú na dovolenkách. 

Ak chcete prispieť na aktivity Cirkvi, môžete tak urobiť priamou platbou na účet zboru. 

Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2021, KS: 0558
Alebo použite QR Kód:

Veľmi pekne vám ďakujeme! Pán Boh nech Vám bohato žehná!