Oznamy v nedeľu 22.8.2021

Od pondelka 16.8. platí nový COVID automat. Staršovstvo schválilo zborový COVID automat a rozhodlo, že budúcu nedeľu 29.8. bude pravidelná bohoslužba o 10:00 pre všetkých.

Dorastenecký pobyt bude od 25.8. do 29.8. v Hermanovciach n/T. Prosíme o vaše modlitby za požehnanie!

Modlime sa za ochranu, dobrý odpočinok a šťastný návrat všetkých, ktorí sú na dovolenkách. 

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť priamou platbou na účet zboru. 

Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2021, KS: 0558
Alebo použite QR Kód:

Veľmi pekne vám ďakujeme! Pán Boh nech Vám bohato žehná!