Oznamy v nedeľu 29.8.2021

Podľa zborového COVID automatu bude budúcu nedeľu 5.9. bohoslužba o 10:00 pre všetkých. Budeme mať vysluhovanú Večeru Pánovu a popoludní o 13:00 členské zhromaždenie. Objednajte si bagety na občerstvenie, vo vestibule si zapíšte meno a počet kusov. Pripravíme aj online objednávanie.

Členské zhromaždenie je pokračovaním Výročného členského zhromaždenia, bude tematické so zameraním na duchovný stav a život cirkvi.

Biblické štúdium bude naživo od stredy 8.9. o 18:00 za dodržiavania pandemických opatrení.

Dorastenci končia svoj pobyt v Hermanovciach n/T, popoludní sa vrátia.

Modlime sa za ochranu, dobrý odpočinok a šťastný návrat všetkých, ktorí sú na dovolenkách. 

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť priamou platbou na účet zboru. 

Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2021, KS: 0558
Alebo použite QR Kód:

Veľmi pekne vám ďakujeme! Pán Boh nech Vám bohato žehná!