Oznamy v nedeľu 26.9.2021

Od pondelka 27.9. je stanovený pre okres Prešov „1. stupeň varovania“ – červená farba. Podľa zborového COVID automatu budeme mať nasledujúci týždeň akcie v modlitebni pre OTP (Očkovaní, Testovaní, po Prekonaní COVID-u). Maximálne môže byť prítomných na akcii 125 ľudí.

Prosíme o porozumenie a na vyzvanie sa preukážte potvrdením o testovaní, očkovaní, či prekonaní Covidu (max. 180 dní) službukonajúcemu bratovi. Ďakujeme!

Respirátor je povinný! Musíme viesť menný zoznam zúčastnených s telefónnym číslom, ďakujeme, že sa zodpovedne zapisujete.

Tento týždeň budeme mať program:

  • v stredu o 18:00 biblické štúdium - záznam si môžete vypočuť cez podcast tu: shorturl.at/fDOW4 
  • v piatok o 18:00 dorast
  • v nedeľu o 10:00 slávnosť poďakovania za úrody a Večera Pánova

Nedeľné bohoslužby streamujeme cez YouTube.
Biblické štúdium si môžete vypočuť ako podcast.
Odoberajte naše kanály.

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť priamou platbou na účet zboru. 

Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2021, KS: 0558
Alebo použite QR Kód:

Veľmi pekne vám ďakujeme! Pán Boh nech Vám bohato žehná!