Oznamy v nedeľu 24.10.2021

Od pondelka 25.10. je okres Prešov zaradený do 2. stupni varovania - bordová farba. Podľa zborového COVID automatu budeme mať nasledujúci týždeň akcie v modlitebni prevažne LEN pre OČKOVANÝCH. Počet nie je obmedzený.

Prosíme o porozumenie a na vyzvanie sa preukážte potvrdením o očkovaní službukonajúcemu bratovi.

Respirátor a zoznam zúčastnených s telefónnym číslom sú povinné! Ďakujeme, že sa správate zodpovedne.

Program:

  • v nedeľu večer o 18:00 máme modlitby cez ZOOM
  • v stredu o 18:00 biblické štúdium
  • v sobotu o 17:00 nácvik spevokolu na 40. výročie posviacky modlitebne
  • v nedeľu o 10:00 bohoslužba
  • pre jesenné prázdniny v piatok nebude dorast a v nedeľu nebude besiedka pre deti

Staršovstvo rozhodlo, že na budúci rok chceme zorganizovať Letný zborový pobyt 2022. Termín je od 15.8.-20.8.2022. Miesto budeme hľadať podľa toho, koľko ľudí sa prihlási. Predbežne sa môžete zapisovať na papier vo vestibule.

Dnes budeme mať účelovú zbierku pre Integru. Chceme podporiť projekt Hlad v Jemene. Pozri https://integra.sk/kampane/hlad-v-jemene/ Podporiť môžete aj na účet zboru s VS 2410. Ďakujeme!

 

Rodine Lukáša a Tinke Katuščákovcom Pán Boh daroval zdravú dcéru Elišku. Rodičom gratulujeme a vyprosujeme Božie požehnanie k výchove.

V sobotu bude o 15:00 v našej modlitebni sobáš Martina Balucha a Laury Ménovej v režime OTP, max. môže byť prítomných 50 ľudí. Uprednostnite, prosím, rodinu. Sobáš môžete sledovať cez YouTube kanál zboru.

 

Prosíme, ak chcete podporiť núdznych, urobte tak cez sociálny fond. Prosíme, nedávajte im bez vedomia ľudí zo sociálneho odboru peniaze ani šatstvo. Ďakujeme!

Nedeľné bohoslužby streamujeme cez YouTube.
Biblické štúdium si môžete vypočuť ako podcast.
Odoberajte naše kanály.

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť priamou platbou na účet zboru. 

Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2021, KS: 0558
Alebo použite QR Kód:

Veľmi pekne vám ďakujeme! Pán Boh nech Vám bohato žehná!